Πετσέτες Ξενοδοχείου

Φίλτρο»
 • Ξενοδοχειακή Πετσέτα Χεριών 30×50 Λευκή Xionoula

  0.90
 • Ξενοδοχειακή Πετσέτα Προσώπου Λευκή 420gr/m2

  3.50
 • Ξενοδοχειακή Πετσέτα Μπάνιου Λευκή 420gr/m2

  4.50
 • Ξενοδοχειακή Πετσέτα Χεριών Λευκή 500gr/m2

  1.00
 • Ξενοδοχειακή Λαβέτα Χεριών Λευκή 420gr/m2

  0.60
 • Ξενοδοχειακή Πετσέτα Μπάνιου Λευκή 500gr/m2

  5.00
 • Ξενοδοχειακή Πετσέτα Προσώπου Λευκή Xionoula 500gr/m2

  2.50